Tefviznâme

Hak şerleri hayr eyler

Zannetme ki gayr eyler

Ârif anı seyreyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Sen Hakka tevekkül kıl

Tefviz et ve rahat bul

Sabreyle ve râzı ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Kalbin O’na berk eyle

Tedbirini terk eyle

Takdirini derk eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hallâk-ı Rahim oldur

Rezzâk-ı Kerîm oldur

Fa’âl-i Hakîm oldur

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Bil Kadi-i hacâtı

Kıl ana münâcâtı

Terk eyle murâdâtı

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Bir işi murad etme

olduysa inad etme

Haktandir o reddetme

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hakkın olacak işler

Bostur gam-u tesvişler

Ol hikmetini işler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hep işleri fâiktır

Birbirine lâyıktır

Neylerse muvafıktır

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle

Rabbinla huzûr eyle

Tefvîz-i umûr eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma

Teslim ol evde yanma

Sabret sakın usanma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Deme şu niçin şöyle

Yerincedir o öyle

Bak sonuna sabreyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma

İncitme gönül yakma

Sen nefsine yan çikma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Mü’min işi reng olmaz

Âkıl huyu ceng olmaz

Ârif dili teng olmaz

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hoş sabr-i cemîlimdir

Takdîr kefilimdir

Allah ki vekilimdir

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Her dilde anın adı

Her cânda anın yâdı

Her kuladır imdâdı

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Naçar kalacak yerde

Negâh açar ol perde

Dermân eder ol derde

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Her kuluna her ânda

Geh kahr u geh ihsânda

Her ânda o bir sânda

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Geh mu’tî u geh mânî

Geh dâr u geh nâfî

Geh hâfiz u geh râfî

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Geh abdin eder ârîf

Geh eymen u geh hâif

Her kalbi odur sârif

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler

Geh hulkunu hoş eyler

Geh askina dûş eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Geh sâde vü geh rengin

Geh tâbin eder sengin

Geh hürrem ü geh gamgin

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç

Ten mezbelesinden geç

Dil gülsenine gel göç

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma

Nefsinle dahî kalma

Kalbinden ırâg olma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Geçmisle geri kalma

Müstakbele hem dalma

Hâl ile dahî olma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Her dem anı zikreyle

Zirekliği koy şöyle

Hayrân-i Hak ol söyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol

Kendin unut anı bul

Koy gafleti hazır ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Her sözde nasîhat var

Her nesnede ziynet var

Her işte ganîmet var

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hep remz u işârettir

Hep gamz u beşârettir

Hep ayn-ı inâyettir

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle

Ol söyleteni anla

Hoş eyle kabul cânla

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halki

Eklâm-i Hak eyle Hakki

ögren edeb-u hulku

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Vallâh güzel etmiş

Billâh güzel etmiş

Tallâh güzel etmiş

Allah görelim n’etmiş

N’etmişse güzel etmiş

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. (r.a.)

(Marifetnâme)

 

Categories: Genel

Yanıt Bırak


Son Tarifler

Önceki Lezzetler

cevizli çiğköfte

Tarih Mar - 12 - 2012

0 Yorum

un helvası(zencefil zerdeçal ve...

Tarih Mar - 12 - 2012

un helvası(zencefil zerdeçal ve cevizli) için yorumlar kapalı

Seçtiklerim